Aktuell ställning KRIF-tipset

By Matte

Här kommer den aktuella ställningen i KRIF-tipset efter 5 spelade omgångar:

 

1:a med 4 rätt:

Elin Larsson

Jonas Lisstorp

 

3:a med 3 rätt + 1 slutresultat:

Max Andersson

William Detmer Nilsson

Birgitta Abramsson

 

6:a med 3 rätt:

Peter Hansson

Linda Aghed

Susanne Abramsson

Max Ovesson

Thomas Davidsson

Ulf Svensson

Krister Johansson

Emil Svensson

Ulrik Lindahl

Organisationsnummer: 802437-9292 Plusgiro: 310439-5 Bankgiro: 204-5813